افزودن نظر جدید

نتیجه بحث واضح است و آن اینکه:سلام بر ائمه چیزی لغو نیست و ائمه با این که از دنیا رفته اند صدای انسان را می شنوند انصافا اون جوان وهابی جوابی نداشت و سکوت کرد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.