افزودن نظر جدید

وزیر امور خارجه به عادل آلبر وزیر امورخارجه عرعرستان نحوسی گفت بیشتر عوامل 11 سپتامبر ملیت سعودی داشتند.قصه اوپس هم دروغی بیش نیست و کثیف هم آنانی هستند که وطن فروش هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.