افزودن نظر جدید

بحث بر سر میتونه یا نمیتونه نیست بحث بر سر میکنه یا نمی کنه هست دوست عزیز نگاه کنید فرض کنید دیکتاتوری به شما دوراه قرار داده یا اینکه بمیرید یا زنده بمونید با فرض اینکه اولویت شما زنده ماندن هست نه شرافت شما می تونید مرگ رو انتخاب کنید اما اینکار رو نمی کنید و دیکتاتور نمیتونه ادعا کنه چون من براش دوراهی گذاشتم و میتونست مرگ رو انتخاب کنه پس اختیار داشت درواقع این نوع پیشنهادات با اینکه شما میتونی از بین بد و بدتر بدتر رو انتخاب کنی یا خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنی (و ضرر کنی) اما در این نوع پیشنهادات بدتر یا خوب رو انتخاب نمیکنی ############ پس چی شد ؟ در انتخاب. .....>. مسئله تونستن نیست بلکه مسئله داشتن پتانسیل به عمل رساندن اون هست وگرنه اجباری ترین کارها هم مثل اعدام بازم گزینه داره (مثلا منتظر اعدام شدنش باشه یا فرار کنه و یا خود کشی کنه و...) اما پتانسیل به عمل رساندن مثلا فرار کنم وجود داره ؟ اما پتانسیل به عمل رساندن منتظر اعدام باشم و این چندروز رو خوش باشم وجود داره پس فرد مجبور میشه یک گزینه رو انتخاب کنه در مسئله زنا شما هم مثلا برای یک فردی که مسلمانه و از جهنم و وجدان درد میترسه این امکان وجود داره که زنا کنه ینی میتونه ولی پتانسیل به عمل رساندن اون کار با توجه به ارزیابیش وجود نداره. بدرود فعلا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.