افزودن نظر جدید

اختیار یعنی آزادی عمل نه آزاد بودن رهابودن.... . هی شما میگید ارزیابی؛ دوست عزیز ارزیابی رو ما قبول داریم و نتیجه ارزیابی و ریاضی 2+2 است بله تمام شد! اما اصل بحث در ربط ارزیابی به نتیجه است که انتخاب شی است یعنی انسان میبیند که فلان شی 10 خصوصیت دارد و فلان شی 9 خصوصیت دارد اگر به هر کدام از خصوصیت‌ها امتیاز 2 بدهیم. یکی می شود 20. یکی می شود 18. حال آیا انسان نمی ‌تواند شی 18 را قبول کند؟ مجبوراست 20 را انتخاب کند؟ یه مثال میزنم؛ (لطفا در مثال مناقشه نکنید و به لب مطلب توجه کنید) طبق اعتقاد ما مسلمانان جهنم و بهشتی هست.خب. احوال آن طبق آیات و روایات آمده است طبق ارزیابی انسانی که تمام این احوال را میداند و بر فرض 100 از 100 دانایی او از این مطلب و میل به سوی بهشت دارد چون درک کرده است. و میداند که اگر گناه کند و گناه در دین مقدس اگر با توبه همراه نباشه و الی آخر عذابی وصف ناپذیر دارد.خب. انسان طبق آمار و ارزیابی میبیند که اگر زنا کند فوقش 2 ساعت لذت ببرد و بازم میگم عذاب جهنم را می داند که در روایات آمده اگر یک قطره از آتش بریز بر زمین نابود می شود و فلان... پس عذاب را می داند که هست طبق آن آمار و ارزیابی اعتقادی که دارد و برای او این آمار نهادینه شده و میداند صد در صد اتفاق میفتد. آیا انسان نمیتواند زنا کند و مجبور است و هیچ اختیاری ندارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.