افزودن نظر جدید

بیشتر مردم مدینه مسیحی و یهودی بودند.اوس و خزرج طوایف شتر چران اطراف مدینه بودند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.