افزودن نظر جدید

اگر "من" وارد لجنزار شدم، دیگر نباید انتظار داشته باشم که لباسم پاک بماند. انسانی که به هر دلیلی وارد محیط ناپاک شود، طبیعتاً با معضل آلودگی جسم و جان مواجه می‌شود. برای ما دعا کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.