افزودن نظر جدید

به نظر من خدا در اینجا خدای درون هر کسی است گرچه که اگر از ان دیدگاه هم نگاهدکنید در جایی پیامبر خدارا گناهکار میداند اما بعدها ایمان میاورد که چرا خدا آنها را انجام داده است ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.