افزودن نظر جدید

شکر خداوند منان که بهترین وزرا بهترین نمایندگان مجلس بهترین سران و پاک ترین سیاستمداران در تمام ادوار تاریخ ایران بر ایران حکم می رانند! ^___^
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.