افزودن نظر جدید

در کشور که مشکلی وجود ندارد.اگر هم وجود دارد مقصر زرتشتی ها و ساسانیان و کوروش است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.