افزودن نظر جدید

مشکل از داوران این سایته که از هوش بهره ایی ندارن و هرچه بنفعشون باشه رو درست و هرچه در برضدشونه غلط میدونن. وقتی علمی برای تشخیص درست از غلط ندارن , بیجا میکنند مطلب مینویسند. اینا کمر به بستن نابودی ایین زرتشتی گرفتن ولی ما جلوشون وای میسیم . نمیزاریم خزعبلات بخورد ملت بدن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.