افزودن نظر جدید

متاسفانه این قضاوتهای متناقض تقصیر داوران نیست ! تقصیر منابع زرتشتی هست که این قدر متناقض و مبهم حرف زدن. ضمناً مسئولین و گردانندگان سایت کی و کجا گفتن که زرتشت وجود نداشته ؟ آقای فرشید حرف خودتون رو به اسم دیگران نشر ندید ! منابع تاریخی ایران کتاب مهمی مثل شاهنامه گفته اجداد زرتشت و شخص بزرگ مثل فریدون که جد زرتشت بود عربها رو بهتر از ایرانیها میدونست. حالا چی رو میخاید انکار کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.