افزودن نظر جدید

تو بختیاری نیستی ! یک بختیاری با فرهنگ هیچ وفت فحش نمیده !!! تو یک بی شرف هستی که از نسل یک خونخواری که به خاله خودش آمیتیس تجاوز کرد. وقتی خودت همه افتخارت به اینه که یک لاشی به اسم کورش رفت بتکده اسانگیلا و بت مردوک رو آباد کرد. کورش بت پرست بود. شهر اوپیس رو با مردمش قتلعام کرد و آتیش زد. سگ داعش شرف داره به کورش وحشی که مردم رو قتل عام میکرد و بعد شعار مردم دوستی و حقوق بشر میداد !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.