افزودن نظر جدید

جناب کورش کبیر می شه بگی که این داستان چه پند و اندرزی داره ما هم بدونیم جز اینکه در ایران پیشرفته قبل از اسلام نظام طبقاتی بوده که فرزندان طبقات پایین حتی نمی تونستند درس بخوانند در ضمن نقد گذشته هیچ ضربه‌ای به فرهنگ ما نمی‌زنه که هیچ باعث تحول و پویایی آن هم می شود تنها با نقده که نقاط قوت و ضعف خود را متوجه می شویم ملتی آزاد اندیش است که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرد نه اینکه سعی در پوشیده نگه داشتن آن بر همه کس داشته باشد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.