افزودن نظر جدید

اسماء و عصماء هردو صحیحند ...به راستی شما معتقدید پاسخ ان بانوی شاعر ترور بوده است ؟ درین صورت امریکا و اسراییل هم حق قانونی دارند که احمدی نژاد و شعار دهندگان علیه شان رو ترور کنند ! پاسخ اسما و کعب بن اشرف بحث منطقی و دیالکتیک بوده است ،یعنی کاری که سقراط کرد !!! انسانها تنها زمانی به ترور روی میارن که از بحث منطقی عاجز باشن... کعب بن اشرف هم با هیچکس نجنگیده بود و تنها مبارزه فرهنگی میکرد ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.