افزودن نظر جدید

لطفا هجویات خود را جمع کنید و دکان خود را تعطیل کنید اگر فکر می کنید اندکی از وجدان کوروش و سربازان وی در زمان حمله اعراب به ایران وجود داشته بسی در غفلت و خاموشی هستید با این کارها نه تنها اسلام را بین ایرانیان بزرگ نمی کنید بلکه همه افکار مسلمانی را به یغما می برید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.