افزودن نظر جدید

دوست عزیز که با نوشتن این خزعولات میخواهی تاریخ را وارونه جلوه بدهی در نیکی پادشاهان هخامنشی همین بس که هرودت باوجود دشمنی و بغضی که نسبت به شاهان هخامنشی که یونان را تسخیر کرده و زیر آماج اسبهای پارسی قرار داده بودند،سلوک ورفتار کوروش بزرگ را مورد تمجید قرار داده و مدام از خلقیات نیکو و پسندیده مردمان این دیاره کهن تمجید نموده،وشما ای دوست عزیز که اینهمه سند را رها کرده و سندهای جعلی را مستمسک قرار داده اید به شما توصیه میکنم کتاب کوروش بزرگ نوشته گزنفون که ایشان هم نویسنده ای از کشور مغلوبه هستند مطالعه بفرمایید،و خلق و خو و زندگی آن بزرگ را چراغ راه خود بکنید،که شماهم از این دیارید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.