افزودن نظر جدید

چقدر این مطلب سطحی نوشته شده. مسیح ۲۰۲۲ سال پیش به درستی همه چیز رو مشخص کرده و گفته که بعد من روح القدس قراره بیاد و چه مشخصاتی داره، شما اول به فکر این باش که قرار نبوده و نیست که بعد مسیح کسی بیاد غیر از روح پاک خدا که برای ایمان دارا میاد و اومده و تا امروز هم با مسیحیان هست. و توی اناجیل چهارگانه ما به درستی میتونیم به درک صحیحی از این موضوع برسیم. من مسیحی ام و کسی غیر از مسیح هیچ چیز غیر از نجات و آزادی و روح القدس رو بهم وعده نداده ، قابل توجه شما توی خارج از کشور شما فکر نکن مسیحی بشی بهت جایزه میدن اونچه مسیحیان رو موفق کرده خود مسیح و روح القدس هستند. مسیح با محبت اومد و نه با شمشیر و همینه که هرکس بشناسه خدا رو عاشقش میشه.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.