افزودن نظر جدید

1- ما نگفتیم انجیل را نخوانید!! ما گفتیم خرافات مسیحیان را باور نکنید، که بین خالق و مخلوق تفاوتی قائل نیستند! 2- کتاب مسیحیان در اختیار همه مردم هست! طوریکه حتی دست فروشان دوره گرد هم این کتاب را میفروشند!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.