افزودن نظر جدید

سلام - نسخه معتبر انجیل متاسفانه اصلا وجود ندارد - تمام اناجیل نوشته شده تحرف شدند و اسلام هیچ کدام را تایید نمیکند. حتی انجیل برنابا که مطالبی تقریبا شبیه قران دارد را نیز تحریف شده میدانیم- طبق فرمایش صریح قران کریم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.