افزودن نظر جدید

امثال جناب مسعود گویا همچنان در دوران کودکی به سر می‌برند. به جای اینکه به داشته‌های خود افتخار کنند، به اجداد و نژاد موهومی افتخار می‌کنند که برای به دست آوردن آن هیچ تلاشی نکرده است. این ویژگی افراد ناچیز و حقیر است که متأسفانه در جامعه ما کم نیستند. ثانیاً آن شخص که جناب مسعود ایشان را "استاد گرانقدر فلسفه و عرفان و منطق" نامیدند، همان آقای ابراهیمی دینانی است که خودش آخوند است (از نوع بی‌لباس آن) و اگر از او بپرسید که افتخارش چیست؟ می‌گوید: "شاگردی در محضر علما بالأخص علامه طباطبایی"... این افراد حتی نگاهشان به کورش هم یک نگاه مذهبی و آخوندی است. پس اینکه جناب مسعود، ایشان را در مقابل آخوندها قرار می‌دهند، دلیلی دیگر بر بی‌فکری خودشان است. امروز همه دنیا بیدار شده اند و درباره کورش، حقیقت را فهمیده اند. این تنها کورش‌پرستان هستند که همچنان در خواب خوش -و دروغین- به سر می‌برند. بخوانید: http://www.adyannet.com/fa/news/13842
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.