افزودن نظر جدید

آقای وحید؛ این رستم فرخزاد خودش رو زده به خریت!‌ صدها سال امثال ایشون زیر پرچم کورش خونخوار دنیا رونابود کردند و شهرها رو با خاک یکسان کردند. الان هم نوکری و مزدوری برای غرب می‌کنند! برای همین فهموندن حرف حساب به این جماعت سخت هست! چون به خاطر نفهمیدن پول میگیرن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.