افزودن نظر جدید

سلام گرامي؛ اگر ما هم بخواهيم به راحتي ميتوانيم به "پدر" شما توهين كنيم. اما اين كار را نميكنيم. چون اگر به پدر شما توهين كنم، يك "شخص" ـي مثل شما خواهم بود. و نميخواهم مثل شما باشم. اما بعد... آدرس غلط به شما دادند، همه دنيا كورش را ستايش نميكنند. بلكه دنيا بيدار شده است و در همين سايت، مقالات متعدد از "دنيا" قرار داده شده كه بسياري از انديشمندان و تاريخ پژوهان به نقد رفتارهاي كورش كبير پرداخته اند. اما مردوك... بدانيد كه مردوك واقعاً نام يك بت بود. اسناد تاريخي در اين بين فراوان است [http://www.adyannet.com/news/1183]. درباره الله (و اينكه ادعا كرديد نام بت بوده) به جاي خنديدن به ندانسته هاي خود، اسناد را بنگريد و بخوانيد: [http://www.adyannet.com/news/16017]. كسي مخالفت حب وطن نيست، ايران نيز تنها سرزميني است كه در عصر كنوني، شن كويرش هم لشكر خدا است. اما كسي نبايد در اين سرزمين بازي بخورد. كورش هيچگاه نماد هويت ايراني نبوده است. بلكه هديه و دستاورد جريان مهاجم فرهنگي است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.