افزودن نظر جدید

هر چه بود کوروش تجاوزگر نبود اگر این طور باشد تمام حکومت ها (چه داخل وچه خارج ایران)تجاوزگر بودند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.