افزودن نظر جدید

کجای تاریخ سراغ دارید که علمای شیعه در مقابل علمای اهل سنت و یا علمای مسیحیت ویهودیت کم آورده باشند؟؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.