افزودن نظر جدید

تا زمانی که صوفیه الگوهای فاسدی، مثل افراد معلوم الحال از مذهب مخالف عترت پیامبر علیهم السلام داشته باشند، رنگ رستگاری را نخواهند دید. متاسفم برای این دیدگاه جاهلانه تون نسبت به مذاهب دیگر اسلامی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.