افزودن نظر جدید

سلام اگر جناب آیت الله ایرادی داشتند ردیه ای مرقوم میفرمودند و مهر وامضا مینمودند ونشر میدادند تا مشکلی برطرف شود.جناب ابولقاسم خان ابراهیمی در مقدمه کتاب مرقوم فرموده اند که چون جوابی نیامده وجناب فلسفی در منابر اعلام کرده بودند که مکتوباتی انجام شده قصد انتشار ان را گرفته اند وانسانهای محقق وکسی که دنبال تجقیق باشد میتواند کتاب را سرچ کرده ومطالعه نمایند تا شبهه ها برطرف شود.من الله توفیق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.