افزودن نظر جدید

باسلام خدمت دوستان عزیز متن نوشته شده بیشتر از اینکه روشنگر باشد مغرضانه وسرکوبگر است لطف کنید اگر دنبال حقیقت جویی هستید بیشتر در مورد شیخیه وعلمای والامقام ایشان تحقیق نماییدکتابهای ایشان رامطالعه نمایید. من تصدیق میکنم که بسیاری ازمطالب کتب ایشان برای خوانندگان تازگی دارد اگر خواننده مطلبی رانفهمید ممکن است ایراد از دانش کم وی باشدقرآن کریم هم چه بسیار آیات فراتر از فهم وادراک حتی علما دارد ولی ایراد بر قرآن کریم وارد نیست پس لطف کنید به جای گمانه زنی وافترا به علما دانش خودمان را بیشتر کنیم باتشکر والسلام علی من اتبع الهدی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.