افزودن نظر جدید

من درکتابهای تاریخی شیعیان خوندم که حضرت سکینه هیچوقت بامصعب ارواج نکرده وبادلیل کامل دوضیح داده ، درکل درود برمختار که دل حضرت سجاد ودیگرامامان وشعیان رایاکشتن قاتلین آقام امام حسین شادنمود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.