افزودن نظر جدید

علیکم السلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گفتید: «موضوع مختار و صحابه موضوعی نیست که هر انسان نادان و بی اطلاع بیاید نظر بدهد» سپس خود نظر دادید و گفتید به نظر من .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این یعنی باقی که نظر دادند و شما نپذیرفتید، نادان و بی‌اطلاعند و خودتان عالم و مطلع!؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اینکه دوست دارید تفرقه نشود، نظر خوبی است؛؛ اینکه می‌گویید به صحابه بی‌احترامی نشه، نظر خوبی است، ولی خودتان در مورد مختار نظر دادید و کارهای او را با بی‌احترامی خلاف خواندید، خلاف سخن خود انجام داده‌اید (این مقاله ثابت کرده، مختار صحابی است) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گفتید که در این فیلم به صحابه توهین شده، اینطور نیست و طبق منابع تاریخی افعال صحابه را به تصویر کشیده‌اند، و سازندگان فیلم، (مانند شما که مختار را خطاکار می‌دانید و معصوم نمی‌دانید) صحابه را معصوم نمی‌دانند و معتقدند برخی از صحابه کارهای خطا کرده‌اند، مثل عبدالله بن زبیر که طبق کلام امیرالمؤمنین پدرش را جهنمی کرد. . بنابراین ما هم دنبال تفرقه نیستیم؛ به صحابه احترام می‌گذاریم ولی آنها را معصوم ندانسته و برخی را دچار خطاهای بس بزرگ می‌دانیم ؛؛؛ با اینکه همه کارهای مختار را صحیح نمی‌دانیم، معتقدیم از طرف سه امام معصوممان برای او طلب رحمت شده و در نهایت او را بهشتی می‌دانیم، و در مورد عبدالله بن زبیر معتقدیم که غیر از اینکه خود جهنمی است، پدرش را هم جهنمی کرده است؛ امیدواریم خدا ما و فرزندانمان را عاقبت به خیر کند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.