افزودن نظر جدید

مختارچون هم مذهبی بوده و هم فردی سیاسی فرد ظالم رو کشت نسل طرفدار همون ادم کتاب هایی ضد مختار نوشتن و بعضی ها موافق اعدام قاتلین بودن کتاب هایی در مدح وی نوشتن به خاطر این عقاید ضد و نقیض زیاده ما استناد میکنیم به دعای خیر امام سجاد ع که در همه جا ذکر شده پس مختار راستگو و مبرا از هرگونی کذبی هست که دیگران نسبت میدهند درحالیکه امام ما ایشون رو تایید کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.