افزودن نظر جدید

مختار کذاب نیست هرکسی به مختار نسبتی ناروا بده خودش پدرش کذابه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.