افزودن نظر جدید

تو نه تنها مسلمان شیعخ معتقد نیستی بلکه دقیقا یه بهایی تقیه کننده مطابق متن بالا هستی .چون تمام پته های بهاییت را روی آب ریخته اند آتیش گرفتی نجس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.