افزودن نظر جدید

تمام گفتار و مستندات مطرح شده با آیات و روایات در مورد بهشت ظهور درست است و اینکه شما اسرار دارید تاویل کننده قرآن مورد مذمت است اصلا نه مستند کردید و نه منطقی به نظر می‌رسد خدا در جای جای قرآن اشاره به تفکر و تعقل و تدبر می کند و من این را در شما نمیبینم .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.