افزودن نظر جدید

این آدم جاهل نمیدونه آن زمین زمینی است که بهشت آدم و حوا در آن واقع شده بود. آخه چقدر جهل و چقدر آدم ساده لوح
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.