افزودن نظر جدید

امان از جهل خداوند میفرماید ابتلا میکند بکلمات اینکه ازش لزوما تکلم برداشت نمی شود. حالا گیرم چنین شود تکلم که صریحا بیان شده با حضرت موسی بوده اما ایشان امام نشدن بلکه معنایی از وحی را میرساند بعد حالابا استعمال این کلمه چه بابی از علم باز میشه؟ جز یک سری حرفهایی از احادیث و آیات متشابه(تاکید) که با چسب وهم به هم چسبیده که علمی رو ثابت نمیکنه. این کلماتی که ایشون به خاطر تشابه ظاهری مشترک معناعی گرفته با خیال خودش بافته که مثلا فضایل امام رو بیان کنه(که بگه منم آره)دارای ساحتها و مراتب مختلفی است که درکش برای افرادی چون او که داعی بنفس اند غیر ممکنه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.