افزودن نظر جدید

می توانید سکوت کنید و این گونه مطالب را در سایت منتشر نکنید و اعتقادات مذاهب اهل سنت را زیر سوال نبرید؟ دفعه ی دیگر تند تر برخورد می کنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.