افزودن نظر جدید

این خرافات و دروغ ها نسبت به امام اعظم چیزی از بزرگی اون مرد کم نخواهد کرد فقط رسوایی برای سایت دروغین شما خواهد ماند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.