افزودن نظر جدید

سلام محسن گرامی؛ رفتار عده ای را نمیتوان به پای همگان نوشت. ما نیز عرب نیستیم و از کسی بی جهت دفاع نمیکنیم. درباره ساقط شدن حکومت ساسانی به دست مردم ایران هم (که در کامنتی پیرامون آن سخن گفته بودید)، به عرض میرسانم که حکومت عرب هیچ گاه به تنهایی نمیتوانست حکومت ایران را شکست دهد. چون عرب در تجهیزات نظامی بسیار ضعیف بود. در حقیقت مردم ایران بارها علیه حکومت ساسانی شورش کرده بودند و هر بار با شدت سرکوب شدند. از جمله سرکوب هولناک مزدکیان به دست انوشیروان. و سرکوب فجیع مانویان به دست موبدان زرتشتی و ... . اما در زمان حمله عرب به ایران، بسیاری از ایرانیان و بسی از نظامیان ساسانی، به علت نارضایتی از حکومت ساسانی، به ارتش عرب ملحق شدند. چند نمونه: [http://www.adyannet.com/news/12857] و [http://www.adyannet.com/news/13440] و [http://www.question.adyannet.com/news/13364] و ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.