افزودن نظر جدید

ادامه از کامنت پیشین در پاسخ به جناب آقای "از نژاد فلان" ؛ [5].گرامی، اگر آنچه گفتید درست باشد، باز هم در مقابل کشتارها و ویرانگری‌های کورش و زرتشت و انوشیروان چیزی به حساب نمی‌آید. پیش می‌آمد که کورش بعضاً شهری را ویران می‌کرد و خانمان مردمان را به آتش می‌کشید (از جمله اپیس در ساحل دجله). پیش آمد که زرتشتیان در زمان زندگی زرتشت بیش از 12 میلیون نفر را قتل عام کردند (اگر از این مسئله آگاه نیستید و مطالعاتتان به آنجا نکشیده، میتوانم اسنادی از اعترافات موبدان زرتشتی برایتان حاضر کنم، هم تصویری از متن کتاب و هم رفرنس‌ها). بسیار پیش می‌آمد که انوشیروان چندین شهر رومی را ویران و بسیاری را قتل عام و مردمانی را به اسارت می‌گرفت. آنچه عرب کردند، اگر زشت است، مورد تأیید ما نیست و ما خود از آن بیزاری می‌جوییم. اما بسی بهتر و انسانی‌تر از رفتارهای کورش و انوشیروان با مردمان دیگر سرزمین‌ها بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.