افزودن نظر جدید

سلام گرامی ؛ [1].اینکه در معرفی خود، به جای تعریف اندیشه، به نژاد خود می‌بالید خود نشانگر وضعیت اسف‌بار فکری شماست. [2].از قرار معلوم این شما هستید که به خواب 2500 ساله فرو رفته اید. [3]. برای هوشیار ساختن جامعه باید به ابزار منطق و اندیشه مجهّز بود که امثال شما از آن بی‌بهره‌اید. افتخارات شما موهوم و ریشه در بنگ گشتاسپی دارد. اگر باور ندارید اندکی در تاریخ مطالعه کنید و اگر نیاز شد اسنادی از آن ارائه کنیم. [4].در مقاله گفته شد: «ناگفته نماند که فاتحین ایران در بسیاری از مواضع، قرآن و سنّت رسول الله را کنار گذاشته و راه خودخواهی و خودپرستی پیش گرفتند.»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.