افزودن نظر جدید

آزاد انديش عزیز؛ همانگونه که در مقاله گفته شد، «ناگفته نماند که فاتحین ایران در بسیاری از مواضع، قرآن و سنّت رسول الله را کنار گذاشته و راه خودخواهی و خودپرستی پیش گرفتند.» سپاسگزارم که در بحث‌ها مشارکت می‌کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.