افزودن نظر جدید

ظهور داعش بزرگترین نشانه خداوند برای شما و امثال شما هست ک هجوم حشیانه اعراب را نفی میکنید. وقتی انروز در قرن 21 اعراب اینی ک میبینید هستند(داعش و طالبان) در قرن نخست چه بودند دوران ماله کشی بر جنایاتی ک در تواریخ مبسوط هست و بی اعتبار خواندن آنان گذشته است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.