افزودن نظر جدید

1. هویت انسانی مرز نمیشناسد. 2. بسیاری از ایرانیان، شاید میلیونها نفر امروزه ایرانی هستند و عرب هم هستند. پس ایرانی بودن، متضاد عرب بودن نیست. طبق اسناد متعدد تاریخی، از قدیم الایام -حتی پیش از ورود اسلام به ایران- بین ایرانیان و اعراب، اختلاط وسیع قومیتی و نژادی وجود داشت. بنگرید به: [http://www.adyannet.com/fa/news/13710] و البت از جهت علمی نیز ثابت شده که ایرانیان و اعراب، امروزه از جهت ژنتیکی همخانواده هستند. بنگرید به: [http://www.adyannet.com/fa/news/20470] و [http://www.adyannet.com/fa/news/20482] پس این مرزکشیها و شعارهای تفرقه افکنانه و بعضا نژادپرستانه معنی ندارد. اگر به رفتار اعراب علیه ایرانیان معترض هستید، آیا به رفتار زشت ایرانیان علیه رومیها و هندیها و مردم بین النهرین و ترکستان و ... نیز اعتراض میکنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.