افزودن نظر جدید

اصولا اسلام با خون ريري و شمشير گسترش يافته است. واينكه اسلام دين صلح معرفي ميكنند درست مانند ان كچلي است كه به عنوان زلفعلي معرفي بشود. اگر اسلام دين صلح است پس مسيحيت دين چه است؟ ..... ظلم اعراب نيز از هر مناره اي بلند تراست. همان كلمه ي عجم آيا نشاني از تكريم در آن ديده مي شود؟بنظر من ظلم حمله ي اعراب به مراتب بيش از حمله ي مغول بوده و است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.