افزودن نظر جدید

من نمیدونم این چرت و پرتا چیه میدین خورد مردم . استاد زرینکوب ؟ همون مردیکه ی دو طرفه ی انگلیسی ایرانی ؟ که تا وضع شاهانه بود به تبلیغ ساسانیان می پرداخت و پس از آن که وضع را اسلامی دید به تخریب ساسانیان پرداخت / تمام کتب تاریخی را نقض کرده و چرت و پرت نوشته . چرا فقط از اراجیف این بی غیرت می آورید . چرا از تاریخ طبری که یکی از برترین و معتبر ترین تاریخ هاست استفاده نمی کنید ؟ اصلا من میگم ساسانیان بد . کافر . قاتل .. آقا جون تو ایرانی هستی برادر من . ایرانی رفتار کن . ساسانیان هم از اجداد ما بودند . ایرانی بودند . اعراب به ما حمله کردند و غارت کردند و کشتند و اسیر کردند . این انصاف نیست که تاریخ را تحریف و غیرت ایرانی را نابود کنیم . از دین که بگذریم ما ایرانی هستیم و باید از دشمن خود بیزار باشیم . نه طرفدار اون باشیم فقط به بهانه ی دین . درسته که مردم آن دوران از ساسانیان دل خوشی نداشتند . اما هیچ گاه شرف یک ایرانی بهش اجازه نمیده یک بیگانه بر کشورش . بر ناموسش . بر خاکش تسلط پیدا کنه . مگر در این جنگ هشت ساله ملت ما برای چه اینگونه جنگیدند / خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم / جوانان ما نه فقط برای دین بلکه برای ناموس و خاک و آب این وطن جنگیدند . ساسانیان هم همینگونه بودند . آنها هم برای بقای این کشور جنگیدند و خونها دادند . شجاعت اونها و وطن پرستیشون رو لگد مال نکنیم به بهانه دین . مردم انقدر راحت نسبت به گذشته ی خود بی تفاوت و رذل نباشید . هر چه بودیم و کردیم . تاریخ ما بوده و باید به آن افتخار کنیم . مگر یونانیان تاریخ درخشانی داشتند ؟ مگر سراسر خشم و خونریزی نبودند .. ببینید چگونه به تاریخشان و تمدنشان افتخار میکنند . رومیان چه ؟ مگر از اعراب شکست نخوردند . ایا حالا می گویند دست اعراب درد نکند که مردم آن دوران ما را کشتید ؟ کمی اندیشه کنید و ساده لوحانه این نظرات رو ندید . این چیز ها رو به مردمی که هنوز تاریخ را نخوانده اند نگویید که باور میکنند . اگر همه ما ایرانیان تنها کتاب شاهنامه فردوسی را یکبار میخواندیم . من مطمئن بودم در هر دم به تاریخ پر شکوهمان افتخار می کردیم . همه تن به تن سر به کشتن دهیم / از این به که کشور به دشمن دهیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.