افزودن نظر جدید

دوست عزيز، سلام بر اساس تعاليم اسلام، نه تنها ما، بلكه هيچ انسان ديگري حق ندارد حقوق انسانها يا حتي حيوانات را ضايع كند، از اين رو ما نيز از حقوق همه انسان ها دفاع مي كنيم؛ ولي اين نيز طبيعي است كه هر مجرمي، مجازات شود. اين مجازات نيز بايد متناسب با جرمش باشد، بنابراين برخي از محدوديتهايي كه براي بهائيان در نظر گرفته شده است يا متناسب با جرمهاي گذشته آنهاست يا براي پيشگيري از مفاسد آينده كه اين هم از برخي از فعاليتهاي گذشته آنها شناخته شده است. در ضمن: دوست عزيز، ملاك شما براي بيكاري بهائيان چيست؟ آنان كسب و كار خود را دارند كه اگر نداشتند نمي توانستند در ايران زندگي كنند و خانه و ويلا و ... داشته باشند. ملاك شما براي تخريب گورستان آنها چيست؟ صرف تبليغات آنها نمي توان حقيقت را يافت. آنها براي تفاخر به مردگان و زياد جلوه دادن تعدادشان و مظلوم نمايي و ... شروع به قبرسازي كردند كه قبرهاي نمادين تخريب شد، نه قبرهايي كه مرده در آنها بود. در مورد نبرد مسلحانه نيز كافي سري به تاريخچه ننگين اين گروهك سياسي بزنيد و كشتارها و ترورهاي آنان را بخوانيد. به ظاهر دم از صلح عمومي و وحدت عالم انساني مي زنند ولي كارنامه اي سياه دارند كه يك قطره از آنها، حمايت از كشتار مظلومان غزه در جنگ پنجاه روزه است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.