افزودن نظر جدید

از صد دانشمند بزرگ ایرانی در طول تاریخ، هر 100 نفر در عصر اسلامی و پس از ورود اسلام به ایران رشد کردند. چون در قوانین زرتشتی، تحصیل دانش منحصر در اشراف و شاهزادگان بود. از 100 هنرمند بزرگ ایرانی هر 100 نفر مربوط به عصر اسلامی هستند. از 100 اثر بزرگ ادبی ایرانی، هر 100 اثر مربوط به عصر اسلامی هستند. چرا اسم اسب رستم و اسم خر اسفندیار و اسم آن ماده مخدری که زرتشت مصرف میکرد و جزئی ترین جزئیات تاریخ ایران باستان در روایات زرتشتی و شاهنامه باقی مانده است. اما از علم و دانش و هنر چیزی ندارید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.