افزودن نظر جدید

دوست عزیز حق با شماست ۲۵۰۰-۲۶۰۰بلکه بیشتر تاریخ شاهنشاهی چیزی جز فساد و خشونت علیه زنان و کفر و بی دینی نیست . و تمام افتخارات و پیشرفتها و ...تشکیل امپراطوری مربوط به بعد از حمله خونین و جنایتکارانه اعراب است.اگر طبق جوابی که به دوستمون دادین در متن کتاب زرتشتی راجب زنان اینگونه گفته شده بد نیست حضرتعالی هم یکبار برای نمونه کتاب قرآن رو باز کرده و راجب تنبیه زنان و مکرشون بخوانید باشد که رستگار شوید و در آخر پادشاهی این دو ننگی است برای ما اما گوشه نشینی زنان و به حاشیه راندن آنها در امور سیاسی و کشور داری که محصول حمله وحشیانه اعراب میباشد(هرچند به دروغ ازش با عنوان دعوت به اسلام یاد کنید)به خوبی در تاریخ جلوه گر است که چه عادلانه و انسانی از آن پس توسط مردانی چون تو کشور مااداره شده و تبدیل به حکومتی مرد سالار و عقب مانده (قاجار بهترین نمونه است)شده است.یک جانبه تاریخ نخوانید و تفسیر نکنید و یک لطفی بفرمائید فردا و پس فردا که بحث حجاب شد نفرمایید زنان ایرانی پیش از اسلام هم پاکدامن و محجبه بودن چرا که فرهنگ ایرانی در اون دوران طبق مقاله جالب شما سراسر بدبختی و نکبت و ریا و به اجبار موبدان بوده و دلیل حجاب را هویت ایرانی بیان نکنید مگر نه این که زنان در اون دوران بدبخت و ناچار بوده و حالا همه درهای آزادی به رویشان بازشده پ.ن چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان دروغ بستن به بزرگان و پادشاهان ایرانی قبل از اسلام نشانه این هست که شما افراطی هستین و جز این دلیلی دیگری نداشته و ندارد . خداوند همه را هدایت کند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.