افزودن نظر جدید

این دو خواهر (دختران خسرو پرویز) هیچ اراده‌ای از خود نداشتند و تنها بازیچه‌ی دست موبدان زرتشتی بودند (عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران، ج 1 (تاریخ ایران قبل از اسلام)، تهران: امیرکبیر، 1377. ص 529)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.