افزودن نظر جدید

پادشاهی دو زن یعنی پوراندخت و اذرمیدخت از نقاط افتخار تاریخ سرزمین ماست. هر چه در پاک کردن این افتخارات کوشش کنید باز هم ناکام خواهید بود. بحث در مورد عدم اعتبار این مقاله بسیار است و لیکن اینجا جای سخن نیست و بهتر است علاقمندان خودشان در این باره مطالعه کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.